Навчання без посередників

Політика конфіденційності

​SZKOŁA POLICEALNA GOWORK.PL

 

§ 1 Загальна інформація про коледж

 1. Коледж Gowork.pl, іменований надалі коледжом – це недержавне посляшкільний учбовий заклад.
 2. Власником коледжу є Анджей Косерадзкий.
 3. Органом котрий виконує педагогічний контроль є Кураторіум Освіти.
 4. Коледж Gowork.pl зберігає за собою право розпустити групу в разі скорочення чисельності учасників менш ніж 20 чоловік, а також ввести оплату за навчання (у випадку безкоштовних факультетів). Коледж може запропонувати слухачеві перхід на альтернативну спеціальність або приєднання до групи пізніше, наприклад на наступний семестр.
 5. Усі організаційні питання, не згадані в даному регламенті, містить Статут коледжу.

 

§ 2 Слухачі коледжу

1.

 1. Слухачі, що вчаться у коледжі, користуються правами, що встановлені нинішнім Статутом, відповідно до чинних нормативних правових актів. Основним правом слухача є право на здобування освіти і на саморозвиток в умовах пошани до своєї людської гідності і толерантності.
 2. Слухачі коледжу мають право на:
 • Дві перездачі іспиту
 • Правильно організований учбовий процес згідно з правилами безпеки і гігієни праці
 • Особисту недоторканість і захист від всіх форм фізичного або психологічного насильства
 • Доброзичливе, гідне відношення під час учбового процесу
 • Ознайомлення з учбовим планом, його цілями і вмістом, в межах, системи атестації,  внутрішньоколеджною системою оцінювання і  іншими документами регулюючими роботу коледжу
 • висловлювання своєї думки і сумнівів з приводу вмісту учбового плану і здобуття відповідей і пояснень
 • вільне вираження своїх думок і переконань, зокрема, що стосуються життя коледжу, в тому разі якщо вони не ображають власності і відчуттів інших людей
 • подачу заяв керівництву коледжу і здобуття відповіді в часі не довшому ніж два тижні, якщо питання не вимагатиме тривалішого періоду розгляду
 • здобуття допомоги від наставника, в цілях вирішення своїх проблем
 • участь в конкурсах, змаганнях, турнірах, конкурсах відповідно до своїх інтересів, здібностей і навиків
 • Участь у позаучбових заходах
 • справедливу, об'єктивну і прозору оцінку прогресу в процесі вчення
 • допомога в разі виникнення труднощів в процесі навчання
 • використання приміщень і обладнань учбових кабінетів, лабораторій, майстерень, бібліотеки і інших структурних підрозділів коледжу відповідно до норм, що діють
 • вплив на життя коледжу в рамках діяльності органів місцевого самоврядування,  на вибір аудиторії і балатування в структури місцевого самоврядування
 • пошана до своєї людської гідності і конфіденційність в питаннях особистого і родинного життя з боку цілого співтовариства коледжу
 • інформацію відносно дати і теми письмових контрольних робіт, принаймні, за два тижні до їх проведення
 • інформацію про результати письмових тестів протягом двох тижнів після їх проведення
 • заява на ім'я директора, опікуна, викладача або Ради Слухачів про порушення  роботи коледжу або про прояви порушення прав слухачів
 • інші права слухача витікають з останніх положень Статуту і законодавства про освіту

Слухачі зобов’язані:

 • систематично і активно брати участь в житті коледжу
 • пояснити відсутність письмово до 1 числа кожного місяця
 • оновлювати свою особисту інформацію і контактні дані в секретаріаті коледжу
 • систематично заповнювати індекс, тим самим підтверджуючи складання іспитів
 • дбайливо відноситися до майна коледжу, піклуватися про честь і підтримку традицій Коледжу, його авторитету
 • гідно і культурно поводитися в Коледжі і за його межами, піклуватися про красу мови
 • дотримання правил поведінки в суспільстві, особливо:
 • проявляти пошану до викладачів і колег
 • чинити опір проявам грубості і вульгарності
 • поважати погляди і переконання  інших людей
 • поважати свободу і гідність інших людей, зберігати конфіденційність в питаннях особистого життя, у випадку якщо це не несе загрози для суспільства або для життя і здоров'я
 • Піклуватися про майно коледжу, про його естетичний вигляд, прагнути підтримувати чистоту і порядок в його оточенні

Слухач коледжу може бути заохочений за:

 • видатні досягнення в науці
 • активну участь в науковому і суспільному житті коледжу, і поза ним
 • досягнення в змаганнях, конкурсах, турнірах
 • у якості заохочення слухачів можуть призначатися наступні винагороди:
 • Вдячність куратора у присутності групи даного відділення
 • Вдячність Директора Коледжу у присутності групи даного відділення
 • Похвальний лист опікуна групи або Директора Коледжу адресований відповідним інститутам
 • Нагородження дипломом, свідоцтвом
 • Нагородження цінним подарунком
 1. За недотримання зобов'язань, порушення положень Статуту школи і небажання виконувати рішення директора школи, педагогічної ради, до слухача застосовуються санкції. Санкціями є:
 • Усне попередження куратора групи у присутності слухачів даного відділення
 • Зауваження куратора групи у присутності слухачів даного відділення
 • Зауваження директора у присутності слухачів даного відділення
 • Виключення з коледжу
 1. Слухач, котрий навчається на стаціонарному відділенні некласифіцирований через пояснену відсутність має право складати іспит.

§3 Відрахування  з коледжу

1. Відрахування з коледжу відбувається лише за рішенням педагогічної ради коледжу

2.Директор відраховує слухача у випадку:

 • Надання відмови від навчання в письмовій формі
 • Здійснення серйозного порушення такого, як крадіжка, напад, образа вчителя, продаж і покупка наркотиків, розпивання алкоголю,  проносу небезпечних предметів на територію коледжу
 • Відсутність на заняттях без поважних причин ( 50% годин в семестрі)

3.В разі відрахування Слухач має право оскаржити рішення протягом 14 днів за допомогою директора школи до Куратора освіти відповідно до Закону про систему освіти.

4.Відмова від навчання для того щоб вступити в чинність вимагає письмової форми. Лист, що містить заяву про відмову від науки потрібно віддати в секретаріаті коледжу або відправити поштою рекомендованим листом

 

§5 Інше

 1. Видача дубліката свідоцтва, індексу а також легалізація документу призначеного для юридичного міжнародного звороту побирається оплата в розмірі рівнозначному казначейській оплаті за легалізацію документа. За видачу студентського квитка побирається оплата в розмірі суми гербового збору про повноваження підпису. Збір сплачується на банківський рахунок, вказаний, відповідно директором коледжу. Постанова міністра національної освіти від 28 травня 2010 року сертифікатів, дипломів і документів державних закладів
 2. Крайній термін для видачі документів, згаданих в § 5 пункті 1 не повинен перевищувати 21 робочих днів
 3. Помилково видана документація переглядається і перевидається в період від 1 до 5 робочих днів в секретаріаті коледжу.

 

Політика Cookies

 1. Веб-сайт автоматично не збирає ніяку інформацію, за винятком інформації, що міститься в cookies.
 2. Cookies-це комп'ютерні дані, зокрема, текстові файли, які зберігаються в обладнанні Користувача Сайту і призначені для використання на веб-сторінках. Cookies, зазвичай, містять ім'я веб-сайту, з якого приходять, час зберігання їх на пристрої, а також унікальний номер.
 3. Суб’єктом, який займається розміщенням файлів cookies на пристрої  Користувача Порталу та отримує до них доступ являється оператоа порталу GoWork.pl  з юридичною адресою вул. Старовєйська  172, 08-110 Седльце
 4. Файли cookies використовуються для:
 • налаштування вмісту веб-сторінок сайту відповідно до переваг Користувача, а також для оптимізації веб-сайтів і, зокрема, ці файли дозволяють розпізнати пристрій Користувача Сервісу і, відповідно, перегляду інтернет-сторінки, призначеної для його індивідуальних потреб;
 • створення статистики, яка допомагає зрозуміти, як Користувачі використовують веб-сайт, що дозволяє поліпшити структуру та зміст;
 • підтримки сеансу Користувача Сайту (після входу в систему), завдяки чому Користувачі не повинні повторно вводити логін і пароль на кожній сторінці;
 1. У рамках Сервісу застосовуються два основних типи файлів cookies: "тимчасові" (session cookies) і "постійні" (persistent cookies). Тимчасові cookies є файлами, які зберігаються в пристрої Користувача до виходу з веб-сайту або відключення програмного забезпечення (веб-браузера). Постійні файли cookies зберігаються в пристрої Користувача протягом часу, зазначеного в параметрах файлів cookies або до моменту їх видалення Користувачем.
 2. На нашому сайті використовуються наступні види файлів cookies:
 • "необхідні" cookie-файли, що дозволяють використовувати послуги, доступні на веб-сайті, наприклад файли "cookies" для використання послуг, що вимагають перевірки автентичності на сайті;
 • файли cookies використовуються для забезпечення безпеки, наприклад, для виявлення порушення автентичності на сайті;
 •  "результативні" cookies для збору інформації про спосіб використання сторінок сайту;
 • "функціональні" файли cookies, які дозволяють "запам'ятати" вибрані Користувачем налаштування інтерфейсу, наприклад, вибрану мову чи регіон Користувача, розмір шрифтів, зовнішній вигляд веб-сторінки і т.д..;
 •  "рекламні" файли cookies, які дозволяють надавати Користувачам рекламний контент з урахуванням їх інтересів.
 1. У багатьох випадках програмне забезпечення для перегляду веб- сторінок (веб- браузер) за замовчуванням допускає зберігання файлів cookies в пристрої Користувача. Користувачі сайту можуть у будь-який момент внести зміни в налаштування файлів cookies. Ці установки можуть бути змінені в налаштуваннях веб -браузера, наприклад, можна блокувати автоматичну обробку файлів "cookies" та інформувати Користувача Сайту про їх публікації. Детальну інформацію про можливості та способи передачі файлів cookies, доступні в налаштуваннях програмного забезпечення (веб- браузера).
 2. Оператор Порталу повідомляє, що обмеження використання файлів cookies може вплинути на деякі функції, передбачені на сторінках Порталу.
 3. Cookie-файли опубліковані в обладнанні Користувача сайту можуть бути використані рекламодавцями і партнерами оператора сайту. Більше інформації про файли cookies доступно в розділі "Довідка" в меню браузера. 
zapisz się

У разі потреби більш детальної інформації або бажання забронювати місце на факультеті заповни анкету, і ми з тобою зв'яжемося.